Разредне старешине

РАЗРЕДНА  НАСТАВА
 
 
I/1    Мира Богдановић/Сања Огњеновић                     
I/2    Јована Јовановић           
I/3    Драгана Новаковић   
I/4    Ана Здравковић              
I/5    Александра Тренкоски     
 
 
II/1     Круна Станковић           
II/2     Деана Трбојевић            
II/3     Сања Томић                      
II/4     Марија Петровић              
II/5      Љиљана Кочановић
 
 
III/1       Славица Стекић
III/2       Светлана Васић
III/3       Душица Јовановић
III/4       Мирослава Миленковић
III/5       Славица Насковић
 
 
 IV/1       Наташа Ивановски
IV/2        Мира Костић
IV/3        Сања С.Паланчанин
IV/4        Биљана Николић
IV/5        Ања Милчић