Наставна средства

Опремљеност школе наставним средствима је на осредњем нивоу. Многи кабинети су делимично опремљени. Њихово опремање саставни је део  Развојног плана и Акционог  плана  ШРП-а за ову школску годину.
Од савремених наставних средстава школа располаже са три интерактивне табле.
  У школској библиотерци заведено је 7269 књига.
 
Списак уџбеника који се користе у настави
 
1. разред
Математика 1а и 1б С. Јоксимовић Едука
Буквар В.  Милатовић ЗУНС
Наставни листови уз буквар А. Ивковић ЗУНС
Читанка ,,Златна јабука“ С. Јовановић ЗУНС
Радна свеска уз читанку ,,Златна јабука“ С. Јовановић ЗУНС
Свет око нас 1а  Ивана Јухас Едука
Свет око нас 1б Ивана Јухас Едука
Уџбеник и р. свеска за енглески ј.         - Pearson
Уџбеник и р. свеска за енглески ј. G. Geringos Клет
Уџбеник и р. свеска за немачки И. Врачарић ЗУНС
Уџбеник и р. св. за руски Љ. Поповић ЗУНС
 
2. разред
Читанка М. Манојловић Едука
Радна свеска М. Манојловић Едука
Језичке поуке Љубица Прћић Едука
Латиница откривалица З. Милошевић Едука
Математика 2а С. Јоксимовић Едука
Математика 2б С. Јоксимовић Едука
Свет око нас 2а Б. Вељковић
 
Едука
Свет око нас 2б Б. Вељковић Едука
Уџбеник и р. свеска за енглески ј.      - Пеарсон
Уџбеник и р. свеска за енглески ј. Г. Герингос Клет
Уџбеник и р. свеска за немачки И. Врачарић ЗУНС
Уџбеник и р. св. за руски Љ. Поповић ЗУНС
 
3. разред
Читанка – Радости дружења Милица Ћук Нова школа
Граматика, правопис,језичка култура Милица.Ћук Нова школа
Радна свеска Милица Ћук
 
Нова школа
Математика 3а Светлана Јоксимовић Едука
Математика 3б С. Јоксимовић Едука
Природа и друштво – Мој завичај МилицаЋук,
Гордана Стевановић
Нова школа
Радна свеска природа и друштво – Мој завичај Милица Ћук,
Г.Стевановић
Нова школа
Музичка култура 3 – Певам, свирам, слушам Милица Ћук и др. Нова школа
Ликовна култура Мирјана Живковић Креативни центар
Уџбеник и р. свеска за енглески ј. Tesa Lochovski Pearson
Уџбеник и р. свеска за енглески ј. G. Geringos Клет
Уџбеник и р. свеска за немачки И. Врачарић ЗУНС
Уџбеник и р. св. за руски Љ. Поповић ЗУНС
 
4. разред
Читанка –Прича без краја З. Опачић ЗУНС
Српски језик и језичка култура М. Николић ЗУНС
Путокази-н. листови Р. Драгићевић ЗУНС
Разиграна математика
уџб. и р. свеска
Б. Милошевић Нова школа
Природа и друштво а и б В. Матановић Едука
Музичка култура 4 – Певам, свирам, слушам Милица Ћук и др. Нова школа
Ликовна култура Мирјана Живковић Креативни центар
Уџбеник и р. свеска за енглески ј.      
         -
Pearson
Уџбеник и р. свеска за енглески ј. Г. Герингос Клет
Уџбеник и р. свеска за немачки И. Врачарић ЗУНС
Уџбеник и р. св. за руски Љ. Поповић ЗУНС

5. разред
Математика 5.р.
уџбеник, збирка,
рад. свеска
Небојша Икодиновић КЛЕТ
Читанка ,,Чаролија речи“
Граматика
Рад. свеска
Н. Станковић Шошо КЛЕТ
Биологија
 
В. Сурчински Миковиловић БИГЗ
Географија В. Ковачевић КЛЕТ
Историја Д. Стефановић
С.  Ферјанчић
Фреска
ТИО С. Попов ЗУНС
Ликовна култура М. Живковић Креативни центар
Музичка култура А. Паладин Логос
Енглески језик
уџбеник и р. свеска
М. Леви Клет
Немачки језик
уџбеник и р. свеска
Ћ. Мота Клет
Руски језик
уџбеник и р. свеска
П. Пипер ЗУНС
 
6. разред
Математика 6.р. уџбеник С. Јешић, М. Игњатовић, Д. Мишић Герундијум
Читанка ,,Маштарија речи“
Граматика
Рад.свеска из језка
Рад. свеска из граматике
Наташа Станковић Шошо КЛЕТ
Географија
уџб. и р.св.
Радојка Влајев, Винко Ковачевић КЛЕТ
Историја
Уџб. и р. свеска
Раде Михаљчић ЗУНС
Техничко и информатичко Слободан Попов ЗУНС
Физика
уџбеник и рад. св.
К. Стевановић БИГЗ
Биологија
уџб. и р.св.
Бригита Петров ЗУНС
Ликовна култура З. Алексић, Ј. Глигоријевић БИГЗ
Музичка култура А.Паладин Логос
Енглески језик
уџбеник и р. свеска
М. Леви Клет
Немачки језик
уџбеник и р. свеска
Ћ. Мота Клет
Руски језик
Орбита
уџбеник и р. свеска
П. Пипер ЗУНС
 
7. разред
Математика уџбеник Срђан Огњановић Круг
Читанка
Граматика
Радна св.
Н.Станковић Шошо КЛЕТ
Географија
уџб. и р. св.
Винко Ковачевић КЛЕТ
Историја Радош Љушић Фреска
ТИО Иван  Тасић ЗУНС
Физика
Уџб. и р. св.
К. Стевановић БИГЗ
Биологија Бригита Петров ЗУНС
Хемија Д. Анђелковић Логос
Ликовна култура Јован Глигоријевић БИГЗ
Музичка култура А. Паладин Логос
Енглески језик
уџбеник и р. свеска
М. Леви Клет
Немачки језик
уџбеник и р. свеска
Ћ. Мота Клет
Руски ј.-Орбита
уџбеник и р. свеска
П. Пипер ЗУНС
 
8. разред
Математика уџбеник Срђан Огњановић Круг
Читанка
Граматика
Радна свеска
Н.Станковић Шошо КЛЕТ
Географија
уџб. и радна св.
Винко Ковачевић КЛЕТ
Историја Радош Љушић Фреска
ТИО Иван  Тасић ЗУНС
Физика
Уџбеник и р. св.
К. Стевановић БИГЗ
Биологија Бригита Петров ЗУНС
Хемија Д.Анђелковић Логос
Ликовна култура Ј. Глигоријевић БИГЗ
Музичка култура А. Паладин Логос
Енглески језик
уџбеник и р. свеска
М. Леви Клет
Немачки језик
уџбеник и р. свеска
Ћ. Мота Клет
Руски ј.-Орбита
уџбеник и р. свеска
П. Пипер ЗУНС
 
Дечија штампа која се користи у школи:
1. разред, Школсрка
2. разред , Мали забавник
3. разред, Школарац
4. разред, Велики витез
3-8. разреда, Математички лист, ДМС