Радни дан

 Образовно-васпитни рад са ученицима биће организован класично. Настава у првој смени изводиће се од 8:00 до 13:10 сати, а у другој смени од 14:00 до 19:10. Мали одмори трајаће пет минута,  велики одмор –после 2.часа 20 минута.  Промена смена врши се седмично.
Школска библиотека ће за ученике радити сваког наставног дана од 9:00 до 16:00 сати.
 
Време трајања наставних часова и одмора у току дана
 
Наставни час          
 
                   Пре подне                        После подне
 
Први          08:00-08:45                      14:00-14:45
 
Други         08:50-09:35                      14:50-15:35
 
Трећи        09:55-10:40                      15:55-16:40
 
Четврти    10:45-11:30                      16:45-17:30
 
Пети          11:35-12:20                     17:35-18:20
 
Шести       12:25-13:10                     18:25-19:10
                                
Седми       13:15-14:00                     19:15-20:00