Отворена врата
РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ  РАЗГОВОРЕ  СА  РОДИТЕЉИМА
 
ОДЕЉЕЊСКЕ  СТАРЕШИНЕ
Име и презиме наставника ПОН УТ СРЕ ЧЕТ ПЕТ
I 1 Мирјана Богдановић     3.час    
I 2 Јована Јовановић       3.час  
I 3 Драгана Весковић 3.час        
I 4 Ана Здравковић   3.час      
I 5 Александра Тренкоски         3.час
II 1 Круна Станковић   3.час      
II 2 Деана Трбојевић   2.час      
II 3 Сања Томић       3.час  
II 4 Марија Петровић   3.час      
II 5 Сања Огњеновић         2.час
III 1 Славица Стекић     5.час    
III 2 Светлана Васић 3.час        
III 3 Душица Јовановић 2.час        
III 4 Мирослава Миленковић       4.час  
III 5 Славица Насковић   3.час      
IV 1 Наташа Ивановски     4.час    
IV 2 Мира Костић 3.час        
IV 3 Сања Паланчанин 2.час        
IV 4 Биљана Николић 3.час        
IV 5 Ања Милчић         3.час
V 1 Мирослав Воркапић   4.час      
V 2 Зоран Ристић 3.час        
V 3 Бојан Манојловић 2.час        
V 4 Зорица Алексић     3.час    
V 5 Јелена Томашевић     3.час    
VI 1 Мирјана Видовић 3.час        
V I 2 Марија Нешић 4.час        
V I 3 Миланка Радаковић 3.час        
V I 4 Аца Вучић   3.час      
V I 5 Нада Страњина   4.час      
VII 1 СандраФилиповић Сандић 5.час        
VII 2 Мира Табаковић 4.час        
VII 3 Марија Ћириловић     2.час    
VII 4 Нада Радибратовић-Абуши   3.час      
VII 5 Марко Пејовић         3.час
VIII 1 Маријана Стефановић 4.час        
VIII 2 Невенка Квргић       3.час  
VIII 3 Нада Кукило         5.час
VIII 4 Ана Недељковић   2.час      
VIII 5 Оливер Тошић   3.час      
 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ
  Коцић Симић Мирјана
проф.руског језика
        2.час
ПС
непарна
 
Анђелковић Радослав
проф.српског језика
5.час
ПС
непарна
       
  Болдејић Младен
наст.музичке културе
    2.час
ЦС
парна
   
  Марија Бирчанин
проф.метематике
    2.час
ЦС
парна
   
  Велицки-Гошњак Марија
проф. физичког васпитања
2.час
ЦС
парна
       
  Сланкаменац Даниела
проф. енглеског језика
4.час
ПС
непарна
       
  Станојевић Десимирка
наст. биологије
4.час
ПС
непарна
       
  Максимовић Драгица
проф.немачког језика
  3.час
ПС
непарна
     
  Максимовић Милица
проф.енглеског језика и ГВ
5.час
ЦС
парна
       
  Микић Михајло
вероучитељ
  3.час
ПС
непарна
     
  Неда Тодосијевић
проф.руског језика и ГВ
        2.час
ПС
непарна
  Николић Урош
вероучитељ
    5.час
НС
парна
   
  Невена Узелац
проф.немачког језика
    3.час
ПС
непарна
   
  Мирјана Дунић
проф.ТИО
3.час
ПС
непарна
      3.час
ПС
  Наташа Крстић
проф.музичке културе
3.час
ПС
непарна
       
  Станојевић Оливера
проф.техничког образовања
    2.час
ЦС
парна
   
  Ристић Вера
проф.физичког васпитања
      4.час
ЦС
парна
 
  Тодоровски Вељко
наст.физичког васпитања
3.час
ПС/ЦС
       
  Васић Миланка
наст.ликовне културе
    5.час
ЦС
парна
   
  Вучићевић Биљана
проф.хемије
      3.час
ЦС
парна
 
 
 
Шомођа Биљана
проф.физике
      4.час
ПС
непарна
 
  Кепчија Снежана
проф.билогије
 
 
    3.час
ЦС
парна
 
  Јовић Тамара
Проф.српског језика
        4.час
ЦС
парна
  Илић Тања
проф немачког језика
    3.час
ПС
непарна