Бројно стање ученика


На крају школске 2012/13. године школа је имала 1031 ученика распоређених у 40 одељења. Осми разред завршило је 144 ученика.

На почетку школске 2013/14. године има 1025 ученика распоређених у 40 одељења. Просечан број ученика по одељењу  је 26.         

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
Раз/одељ. укупно М-Ж Раз/одељ. укупно М-Ж
I 1 24 13-11 V 1 25 12-13
I 2 24 12-12 V 2 25 10-15
I 3 24 11-13 V 3 25 14-11
I 4 24 11-13 V 4 26 14-12
I 5 23 11-12 V 5 23 12-11
УКУПНО:
 
119 58-61   124 62-62
II 1 28 16-12 VI 1 28 14-14
II 2 26 12-14 VI 2 27 15-12
II 3 28 16-12 VI 3 27 13-14
II 4 28 15-13 VI 4 29 14-15
II 5 27 14-13 VI 5 27 14-13
УКУПНО:
 
137 73-64   138 70-68
III 1 29 13-16 VII 1 28 17-11
III 2 22 11-11 VII 2 27 17-10
III 3 30 15-15 VII 3 28 16-12
III 4 29 14-15 VII 4 26 17-9
III 5 28 14-14 VII 5 23 12-11
УКУПНО:
 
138 67-71   132 79-53
IV 1 25 16-9 VIII 1 24 10-14
IV 2 24 16-8 VIII 2 24       10-14
IV 3 26 13-13 VIII 3 22 10-12
IV 4 24 14-10 VIII 4 23 10-13
IV 5 25 14-11 VIII 5 20 9-11
УКУПНО:
 
124 73-51 УКУПНО:
 
113 49-64
УКУПНО 518 271-247 УКУПНО: 507 260-247
 
УКУПНО УЧЕНИКА: 1025 (531-494)

У први разред за школску 2013/14. годину, уписано је 124 ученика од којих је структуирано 5 одељења.