Контакт

адреса OШ ,,ВУК КАРАЏИЋ" 
Школска 4
11 253 Сремчица
 
 директор
Aна Бoшковић
011/2522-718
помоћник директора
Светлана  Шћепановић
 
 
секретар школе
Кристина Вила
011/2526-114
 
шеф рачуноводства
Јелена Миленковић
011/2526-114